Generelt

Logan hudkrem kan brukes for å lege og lindre alle skader og sår på huden. Spray på og la kremen trekke inn av seg selv. Ikke gni kremen inn. 
Etter påførsel blir huden rød, og du vil kjenne svie. Det betyr at kremen fungerer som den skal. Jo rødere huden blir, jo bedre jobber kremen.

Generell anbefalt dosering
Behandling til skaden er leget.
Voksne: 1 gang pr døgn. På områder med tynn hud (som feks under øynene) skal det ikke behandles oftere enn hvert 3 døgn. For voksne er det IKKE farlig å få denne kremen i øynene.
Barn: 1 gang hvert 3 døgn. Unngå kontakt med øynene.

Les om spesifikk bruk til syrer og baser, brann,- og etseskader, psoriasis og eksem og kroniske sår.

Oppbevaring

Oppbevares på et godt ventilert sted. Holdes vekk fra antennelseskilder. Røyking forbudt. Ta forhåndsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale. Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50oC. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom.